INFO IMPORTANT – Eleccions al Parlament de Catalunya

El Consolat espanyol a Washington DC acaba de fer publica la següent informació perquè els catalans residents a Washington DC i la seva àrea d’influència puguin exercir el seu dret a vot.

Donada la importància d’aquesta cita electoral us reproduïm al final i íntegrament el missatge rebut. Aquí un resum per facilitar-vos les passes:

CALENDARI:

  • Dilluns 8 d’octubre: publicació de les llistes al Consolat
  • Fins dilluns 15 d’octubre (incloent-hi dissabte 13 i diumenge 14): presentació de reclamacions (*veieu horari a baix)
  • 21, 22 i 23 de novembre: podeu votar físicament al Consolat
  • Abans del 20 de novembre: enviament del vot per correu certificat al Consolat

Si no us vareu inscriure al Consolat abans de l’1 d’agost, haureu de fer la reclamació en entre el 8 i el 15 d’octubre.

PASSES a SEGUIR:

1. Assegureu-vos que sou a les llistes (entre el 8 i el 15 d’octubre)

2. MOLT IMPORTANT: per rebre els vots per correu, heu d’emplenar aquesta sol.licitud i enviar-la amb una fotocopia del DNI o Passaport a la vostra Delegació Provincial. Si sou al cens, la rebreu directament, però donats els problemes d’anteriors comicis, us recomanem que la descarregueu i l’envieu el mes aviat possible.

3. Esperar les paperetes que rebreu a casa.

4.- PODEU VOTAR SEGUINT DOS VIES:

  • Físicament: anar al Consolat els dies 21, 22 i 23 de novembre i depositar el vot a l’urna
  • Per correu: Enviant el vot per correu certificat al Consolat ABANS del 20 de novembre

SI ESTAS DE PAS i no estas inscrit al Consolat, què pots fer?

Els catalans amb residència a Catalunya que es trobin temporalment a l’àrea de Washington podran sol·licitar el vot per correu (prèvia inscripció com no resident) sense que això suposi canvi d’empadronament. El termini per a la presentació d’aquestes sol·licituds al Consolat espanyol de Washington DC finalitzarà el dia 27 d’octubre (de 09:00 a 13:00 exclusivament per a la recepció d’aquestes sol·licituds). Tingueu en compte que si aquest és el vostre cas, haureu d’enviar el vot directament per correu certificat a la Junta Electoral Provincial que us correspongui abans del 21 de novembre.

(*) Horari per revisió del cens

9am a 3pm els dies laborables: dimarts 9, dimecres 10, dijous 11 i dilluns 15 de octubre) de 9 AM a 15.00 PM i els festius (dilluns 8, divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 d’octubre) de 9 AM a 13 PM

*         *         *

MISSATGE DEL CONSOLAT ESPANYOL: AVISO IMPORTANTE

El próximo 25 de noviembre se celebrarán elecciones al Parlamento de Cataluña.

Las listas electorales van a estar publicadas en el tablón de anuncios de este Consulado General desde el lunes 8 de octubre. Las listas también pueden ser consultadas en la siguiente página Web del INE: https://sede.ine.gob.es (es necesario disponer de certificado digital). El plazo para consultar las mismas y, en su caso, presentar reclamaciones contra la inclusión, exclusión indebida o error en los datos finalizará el lunes 15 de octubre. Durante estos días el Consulado General mantendrá un servicio de consulta de las listas electorales en horario extendido a los solos efectos de exposición de listas y recepción de reclamaciones, los días laborables (martes 9, miércoles 10, jueves 11 y lunes 15 de octubre) de 9 AM a 15.00 PM y los días festivos (lunes 8, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octubre) de 9 AM a 13 PM. Las listas electorales que van a ser utilizadas por la Oficina del Censo Electoral para estas elecciones son las cerradas a fecha 1 de agosto, por lo que toda persona inscrita en el Registro de Matricula Consular con posterioridad a esta fecha que desee participar en las elecciones del día 25 de noviembre deberá presentar la oportuna reclamación para su inclusión en listas.

Para recibir la documentación electoral, que incluye el certificado de inscripción en el censo y las papeletas electorales, será necesario solicitarla previamente a la correspondiente Delegación Provincial de la O.C.E. mediante el envío por correo del formulario oficial de solicitud de voto, junto con una fotocopia del DNI o pasaporte españoles. El formulario oficial de solicitud de voto está siendo enviado por las Delegaciones Provinciales de la OCE a los domicilios de todas aquellas personas que figuran en las listas electorales. También puede descargarse en las siguientes direcciones:

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/ParticipacionElectoral/Documents/2012cat_CERA.pdf

Una vez recibida por correo la documentación para votar los españoles residentes en el extranjero podrán hacerlo eligiendo una de las siguientes opciones:

– Depositando personalmente el voto en urna en este Consulado General de España, los días 21, 22 y 23 de noviembre.
– Enviando el voto por correo certificado a este Consulado General hasta el día 20 de noviembre.

Los españoles residentes en España que se encuentren temporalmente en esta circunscripción consular podrán solicitar el voto por correo (previa inscripción como no residente) sin que esto suponga cambio de empadronamiento. El plazo para la presentación de estas solicitudes finalizará el día 27 de octubre, ese día esta Oficina Consular permanecerá abierta de 9 AM a 13 PM exclusivamente para la recepción de las mismas. Los votos deben ser enviados directamente por correo certificado a la Junta Electoral Provincial que corresponda antes del 21 de noviembre.

Para más información pueden consultar la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/ParticipacionElectoral/Paginas/2012eleccionescataluña.aspx#top

A %d bloguers els agrada això: