Altres informacions

D’altres organitzacions amb vinculació catalana a Washington, D.C. o a l’Amèrica del Nord que poden ser del vostre interès.

Aquestes organitzacions no necessàriament tenen una vinculació amb Casal Català de Washington, D.C. però des del Casal valorem positivament la seva feina que fan en favor de la promoció de Catalunya, i considerem interessant pels catalans la informació o el serveis que proporcionen.

Altres xarxes de catalans

Institucions a Catalunya que tenen vinculació amb els EUA:

Informació sobre les Comunitats Catalanes a l’Exterior:

Altres (administració)