Registre Catalans Exterior

Per tal de poder ser inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior cal omplir el formulari web de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç.

Registre

Després l’haureu d’imprimir i enviar junt amb els documents requerits.

Atès que les dades que consten en aquest formulari han de coincidir amb aquelles que consten a la documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, us convé disposar d’aquesta documentació abans de començar el tràmit.

Quin és el teu cas?